Cultuurverschillen op de digitale werkvloer

Cultuurverschillen op de digitale werkvloer

Binnen veel organisaties is diversiteit inmiddels een vast onderdeel van het HR-beleid. Was het eerder vooral de verhouding man/vrouw of de aanwezigheid van verschillende etnische groepen, vandaag de dag gaat het om diversiteit in de breedste zin van het woord. Hoe verloopt het samenwerken bij een ‘diverse’ organisatie? En vragen al deze verschillen, nu we met z’n allen thuiswerken, nog extra aanpassingsvermogen van medewerkers? We vroegen het Carrière Buddy Frank de Mol.

Er komt steeds meer aandacht voor diversiteit op de werkvloer, ben je daar als Carrière Buddy ook veel mee bezig?

“Ik coach veel expats en mensen die voor internationale bedrijven werken. De verschillende achtergronden en inzichten kunnen tot inspirerende resultaten leiden wanneer men voor elkaars verschillende denkbeelden of benadering open staat. In gevallen waar het botst speelt communicatie vaak een grote rol, net als bij homogene teams overigens. In diverse teams is er in dat geval misschien net iets meer aandacht en geduld nodig voor de manier waarop mensen communiceren, wat zij daarmee bedoelen en hoe dat door anderen kan worden uitgelegd.”

Momenteel werken we zoveel mogelijk vanaf huis. Zie je grote verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden in hoe dit in te vullen is?

“Werken vanuit huis heeft vele voordelen met name op het gebied van flexibiliteit. Nu veel mensen al meer dan 6 maanden overwegend thuis werken en het eind nog niet in zicht is, komen de nadelen ook naar boven. Weer is dit vooral op het gebied van onderlinge communicatie: mensen geven online minder informatie, begrijpen de informatie niet altijd, vinden het moeilijk non-verbale indrukken te interpreteren. Wanneer collega’s een andere taal spreken en een andere culturele achtergrond hebben, kunnen deze verschillen online nog uitvergroot worden.”

Hoe kunnen we in deze situatie van thuiswerken ervoor zorgen dat we alle aanwezige talenten benutten en gebruik maken van elkaars kennis?

“Het antwoord is regelmatig met elkaar in contact blijven, alle mogelijke communicatiekanalen gebruiken en vooral de discipline hebben om met elkaar in gesprek te blijven. Dat voelt soms gekunsteld aan, maar is nodig om al die informele momenten die collega’s normaal gesproken hebben; in de lift, bij de printer of de koffiemachine, in de lunchpauze of op weg naar de parkeerplaats of het station, te compenseren. In sommige culturen is er een grotere scheiding tussen werk en privé dan in andere, maar uiteindelijk geldt overal dat hoe beter het persoonlijke contact is, hoe beter de werk relatie.”

En is diversiteit hierin een belemmering of juist een voordeel?

“In mijn opinie is diversiteit altijd een voordeel, in welke situatie dan ook. Hoe meer we allemaal hetzelfde zijn, hoe groter de kans dat we in hetzelfde straatje blijven denken en doen. Terwijl als we de tijd nemen en openstaan voor mensen met een andere achtergrond en ervaring, de kans vele malen groter is dat we een nieuwe oplossing of richting ontdekken.”

Over Frank de Mol

“Het internationale aspect in mijn carrière begon met een baan als Sales Manager Benelux van een bedrijf met een regionaal hoofdkantoor in Londen. Ik ervaarde de culturele verschillen met collega’s en bij klanten nog niet zo zeer. Dat kwam misschien door mijn jeugdige overmoed, dat ik me te veel moest concentreren op de verschillende talen, of omdat het onze buurlanden betrof. Daarna verhuisde ik naar Londen waar ik voor VISA ging werken. Niet alleen woonde ik in een ander land, ik had collega’s uit 26 verschillende landen en mijn werk richtte zich op Centraal en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Een gebied met meer dan 86 landen.

Mijn ervaring is dat collega’s, ongeacht hun land van afkomst, vergelijkbare ambities hebben; iedereen wil leuk werk, een goed salaris en groeien in zijn of haar carrière. Hoe dat in de praktijk tot uiting kwam, daar speelde cultuur wel een rol. Wat mij het meest opviel was dat de manier van leiding geven in ons kantoor in Londen véél hiërarchischer was dan de ‘overlegcultuur’ in Nederland. Ik gaf zelf leiding aan het Marketing Team en moest mijn stijl wel aanpassen.

In het contact met klanten kwam regelmatig naar voren dat zij de economische en/of politieke omstandigheden in hun land en de aspecten van hun eigen cultuur dusdanig anders vonden dan in alle andere landen in de wereld dat een geheel eigen marktbenadering vereist zou zijn. Hoewel ik de verschillen tussen al deze landen heel goed kon zien, viel het mij toch vooral op hoeveel overeenkomsten er uiteindelijk waren; overal wilden consumenten makkelijk en veilig kunnen betalen voor hun aankopen!”